vypis spolecnosti

Milan CHVAL ičo 61026263
MAXE společnost s ručením omezeným ičo 60838396
SKAR spedition transport v.o.s. ičo 60850396
Jozef Juhaščík - DIALI ičo 61045845
TOBOGÁN s.r.o. v likvidaci ičo 60930802
T.D.Trade, společnost s ručením omezeným, v likvidaci ičo 61062987
CITY v.o.s. ičo 60849738
TEXO spol. s r.o. v likvidaci ičo 60839228
Serhiy Krylach-TITAN ičo 61040274
Claudio Henrik MASSUCCI ičo 61027391
Vita OSTASH ičo 61039888
Rostislav Blažkiv ičo 61038768
Cuc Pham Thi ičo 60848286
1. jihočeská finanční, a.s. ičo 60827874
Moravská kožedělná, akciová společnost v likvidaci ičo 60916729
Tuan Do Quoc ičo 61046248
Bytové družstvo HRUBÍNOVA v likvidaci ičo 60916648
EINO - Grundstück spol. s r.o. - v likvidaci ičo 61172561
BENEVA Project spol. s r. o. - v likvidaci ičo 61171867
Eastcon NATUR, spol. s r.o. ičo 61173436
Oanh Nguyen Phuc ičo 61178438
W. S. H A N D E L S s.r.o. v likvidaci ičo 60917342
"D + H TANK s.r.o." v likvidaci ičo 60838370
ZETAKOM Komařice s.r.o. v likvidaci ičo 60839040
WEMA spol. s r.o. v likvidaci ičo 60838621
FALCO - REDY spol. s r.o. ičo 61171182
Ing.André Muenhe Mpiana - A.M.P. ičo 61041092
GH spol, v.o.s. v likvidaci ičo 60917261
Obchodní HOBBY - CENTRUM Svatava, s.r.o. v likvidaci ičo 61172154
Chien Pham Minh ičo 61171778
PRINTPACK, s.r.o. v likvidaci ičo 60850094
Elina Stoicova Jordanova ičo 60848367
Andrew KINGSLEY ičo 61039136
Khang Huynh Van ičo 61177679
NORISINVEST, spol. s r. o. - v likvidaci ičo 61173002
Maria Sojma-MARIJA ičo 61046451
Hung Hoang Hai ičo 61046671
IROS s.r.o. v likvidaci ičo 61063614
MOTOTECHNIKA s.r.o. v likvidaci ičo 61171221
Tan Vuong Minh ičo 61178365
KTK, v.o.s. ičo 60839163
HUFSKY & synové pojišťovací makléř, s.r.o. v likvidaci ičo 61173690
Hong Nguyen Van - Star SHOP ičo 61173053
SelMic - s.r.o. ičo 60930691
P.T.D. s.r.o., v likvidaci ičo 60917385
Ústav pro chov prasat v Kostelci nad Orlicí, státní podnik ičo 60931191
MEB spol. s r.o. ičo 60838817
Mykhaylo Horoshchak ičo 61048321
MENDLIK s.r.o. ičo 60850272
SALEN INTERNATIONAL, spol. s r.o. ičo 61173380